Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Zdravotní péče

 

Ačkoliv je domov pro seniory zařízením sociálním, dostává se našim klientům i péče zdravotní a ošetřovatelská. Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, které také provádějí ošetřovatelskou rehabilitaci. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytujeme v našem domově v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím registrovaných všeobecných sester a zdravotnickým asistentem. Maximálně využíváme znalostí a dovedností odborného personálu a tím dochází ke zlepšení zdravotního stavu klientů a jejich soběstačnosti. Také se nám daří alespoň částečně naplňovat náš cíl a tím je právě podpora v soběstačnosti a její udržení co nejdéle. Celý tým všeobecných sester se i nadále ve svém oboru vzdělávají a své poznatky uplatňují v péči o klienty. Péče je poskytována v nepřetržitém provozu. Veškerá ošetřovatelská a rehabilitační péče je prováděna na základě indikace praktického lékaře, který dochází do našeho domova dvakrát týdně a zajišťuje našim seniorům zdravotní péči. Jedenkrát za měsíc dochází do našeho zařízení odborný lékař – psychiatr. Ostatní odborná vyšetření u lékařů specialistů jsou realizována v jejich odborných ambulancích. Pokud není možné, aby na toto vyšetření doprovodila klienta rodina, a je-li doprovod nezbytný, doprovodí klienta na ošetření člen našeho odborného týmu. Klienti, kteří zůstali upoutáni na lůžku nebo převážnou část dne tráví v lůžku,  mají k dispozici antidekubitní matraci a další antidekubitní pomůcky, které pomáhají spolu s péčí zabránit vzniku proleženin, tedy dekubitům.  Důležitou členkou našeho týmu je nutriční terapeutka.  Jde o odborníka na výživu a pomáhá nám u seniorů udržovat správné dávky důležitých živin ve stravě a tím předcházet nežádoucí podvýživě, která se může u seniorů docela snadno rozvinout v důsledku snížené potřeby jídla a ztráty motivace. Pokud by nastala složitá situace v této oblasti u některého z našich klientů, máme možnost konzultace a spolupráce s nutriční ambulancí Nemocnice Tábor, což už jsme několikrát využili ve prospěch konkrétního klienta našeho domova.

Doprovod k lékaři

Naši klienti velmi kladně oceňují, že rodina má zájem a doprovodí ho na vyšetření k lékaři mimo domov. Tímto se také eliminují obavy a rodiny jsou přímo informovány od lékařů specialistů. Pokud má klient opatrovníka, měl by vždy dělat doprovod klienta k lékaři a v případě následných vyšetření rozhodnout a dát souhlas za klienta. V případě, že není možné, aby klienta doprovodil někdo z rodiny na vyšetření, tak staniční sestra z příslušného oddělení rozhodne, zda je doprovod nutný a určí, který pečovatel nebo všeobecná sestra s klientem pojede na vyšetření. Ve specifických případech ordinuje doprovod na vyšetření ošetřující lékař klienta.

Ošetřovatelská rehabilitační péče

V domově pro seniory provádíme vedle základní a specializované péče ošetřovatelské také ošetřovatelskou rehabilitaci. Jedná se o různé metody cvičení a ošetřování vedoucí k zlepšení zdravotního stavu, např. po operačních zákrocích s výměnou nebo jiným zásahem na kloubech, po mozkové nebo srdeční příhodě, při celkovém zhoršení zdravotního stavu vlivem diagnózy, prevence ochabnutí nebo naopak zatuhnutí svalů apod. Ošetřovatelská rehabilitace je buď přímo indikována lékařem, nebo využívána u klientů, kteří jsou námi vysledováni, co by rizikoví. Ošetřovatelskou rehabilitaci provádí primárně všeobecné zdravotní sestry a navíc všeobecná sestra proškolená certifikovaným kurzem zdravotní tělesná výchova pro seniory, rehabilitační ošetřování imobilních osob v Národním centru ošetřovatelství v Brně a dalšími kurzy zaměřenými na zdravý pohyb. Dílčí úlohu však sehrávají i pracovníci přímé péče, kteří uplatňují ve své práci prvky nejen z kinestetiky (speciální techniky pro základy pohybové podpory), ale též znalosti z kurzu pro používání pomůcek pro zvládání imobilních klientů, čímž klientům velmi pomohou či uleví. Díky vybavení našeho domova pro seniory můžeme ovlivňovat zdravotní stav klientů i specifickými metodami – magnetoterapie, ošetření bioptronovou lampou, využití zahřívací podložky s ametystem.

V domově běží od počátku roku 2015 program „Senior zdravější“. V rámci tohoto projektu mají klienti, oproti předchozím letům možnost vybrat si z rozšířené nabídky pohybových aktivit, která je průběžně stále obohacována. Více než dvě desítky klientů se pravidelně účastní skupinové ranní rozcvičky, která probíhá 4 dny v týdnu a to ještě před snídaní v naší sokolovně. Dvakrát týdně probíhá skupinové kondiční cvičení na židlích, kterého se účastní téměř vždy, kolem dvacítky klientů. Jedenkrát týdně pak mají klienti možnost individuálního cvičení na rehabilitačních strojích – rotoped, Eliptical, chodící pás, malá šlapadla, Mobisit, cvičení na různých balančních podložkách a gymbalech, posilovací cvičení s činkami a thera bandem (pružný gumový pásek), využití terapeutického rehabilitačního chodníčku apod. Cvičení se uskutečňuje vždy pod dohledem školené zdravotní sestry, která dodává klientům potřebné informace k provádění aktivity, sleduje průběžně zdravotní stav klientů, případně dopomáhá těm, kteří to potřebují. Klienti, kteří mají zájem, si v rámci pohybových aktivit mohou kdykoliv zahrát ve venkovním atriu ruské kuželky nebo petanq a trénovat tak na soutěže, kterých se náš domov pravidelně účastní. Díky grantu Jihočeského kraje jsme mohli pořídit 2 venkovní posilovací stroje z kolekce seniorských outdoorových hřišť. Klienti, kteří se účastní pouze nárazově – v rámci individuálních aktivizací bývají také spokojeni a i když nepovažují denní pohyb za důležitý, občasnou účast pociťují jako výborné zpestření svého života.

Podmínky přivolání zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Rychlou záchrannou službu je nutné volat v případech, kdy je přímo ohroženo zdraví či život pacienta nebo když dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Zejména v případech, kdy dojde k vážnému úrazu nebo si pacient stěžuje na bolesti na hrudi a tlak na prsou, má problém s dýcháním, dochází k poruchám vědomí nebo pokud je pacient v bezvědomí. Také náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého, ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob. Přímým ohrožením života se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních funkcí lidského organismu.

V případě pochybností bude sestra ve službě kontaktovat záchrannou službu. Dispečerky na základě získaných informací dokáží situaci vyhodnotit. Pokud není nezbytné záchrannou službu posílat, tuto skutečnost sestře sdělí.

Zajišťování léků

Zaměstnanci DpS Bechyně zajišťují objednání léků těm klientům, kteří o tuto službu požádají.

  • Objednávání léků pro klienty zajišťují staniční sestry ošetřovatelské péče v pravidelně 1x za 3 měsíce a podle individuálních potřeb klientů. Lékař předepíše recepty, které jsou odeslány do distributorské firmy a následně dodány do DpS, baleny pro jednotlivé klienty a s jednotlivými účty pro každého klienta.
  • Při akutní ordinaci lékaře, jsou léky vyzvednuty v místní lékárně. Donášku zajišťují sociální pracovnice DpS.
  • V případě, že klient odchází mimo zařízení DpS (dovolená apod.), jsou mu léky v originálním balení připraveny s sebou.

Klient má právo si ponechat svého praktického lékaře, který jim i po zahájení poskytování služby v domově bude poskytovat primární zdravotní péči. Pokud klient po zahájení poskytování sociální služby zjistí, že mu takový způsob poskytování péče nevyhovuje, může požádat smluvního praktického lékaře, který dochází pravidelně do našeho zařízení o registraci.

Poskytovatelé zdravotních služeb

Registrující praktický lékař:

Všeobecný lékař s. r. o.

Zdravotní služba a péče o klienty je zajišťována praktickým lékařem společnosti Všeobecný lékař s.r.o.

Návštěvní hodiny v našem zařízení:

Středa: 7. 30 – 11. 30 hod.

Tel: 381 200 651

Pro poskytnutí informací volejte na výše uvedené číslo v návštěvních hodinách.

Ostatní registrující praktický lékaři:

MUDr. Ludmila Koberová, MUDr. Barbora Kolářová, MUDr. Hana Řezníčková – Sedláčková, MUDr. Marie Hájíčková

Registrující lékař specialista:

MUDr. Václav Burian – psychiatr

Návštěvní hodiny v našem zařízení:

Středa: 7. 00 – 11. 00 hod. – vždy první středu v měsíci

 

  • Pokud by v textu bylo použito slovo “ordinace, ordinační” pak vysvětlení významu tohoto slova je podle slovníku cizích slov toto:
    ordinace = vyšetření a stanovení postupu léčení nebo místnost, kde lékař provádí ordinaci.

 

 

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!

Skip to content