E-Qalin

E-Qalin

E-Qalin je evropský model orientovaný na měření a zvyšování kvality v domovech pro seniory. Cílem je naplnit očekávání, přání a potřeby klientů, jejich rodinných příslušníků, externích partnerů a trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Sebehodnotící model E-Qalin prosperuje v mnoha evropských zemích jako je Rakousko, Německo, Lucembursko, Francie, Itálie, Slovinsko, Velká Británie a Belgie. Je založen na základních principech lidských práv, Směrnici o podpoře práv pečovatelů, Chartě práv osob v nouzi a péči a Evropské sociální chartě (zejména čl. 23).

Model E-Qalin prostřednictvím sebehodnocení podporuje a požaduje učení uvnitř organizace a rozvíjí tím inovativní rozvojové potenciály, které dále vedou k viditelným a prokazatelným zlepšením v každodenní péči. Člení se na dvě oblasti: Struktury & Procesy a Výsledky, tím následně umožňuje kritický pohled na zařízení z pěti různých perspektiv. Organizace si sama definuje, důležitost ukazatelů a kritérií, které bude poté hodnotit.

V roce 2011 vstoupil domov pro seniory Bechyně do pilotního programu nového projektu: sebehodnotící model E-Qalin. V březnu 2011 dva pracovníci získali licenci, co by projektoví manažeři
E-Qalinu s možností používat know-how tohoto modelu pro naše sociální zařízení. Od té doby se podařilo v domově realizovat dva cykly sebehodnocení v rámci E-Qalinu.

V loňském roce náš domov prošel několika organizačními změnami. Tyto změny se dotkly také E-Qalinu, který prošel jistou reformou. Byla obnovena činnost řídící skupiny. Pracovní skupiny byly rozčleněny na pracovní skupinu péče a pracovní skupinu provozu. V letošním roce bude náš tým posílen o dalšího procesního manažera a dva moderátory E-Qalinu.

Ke správné interpelaci principů E-Qalinu se konaly v domově workshopy se všemi zaměstnanci domova. Velký význam pro korektní činnost E-Qalinu přinášející žádoucí výsledky je mezi profesní spolupráce všech pracovníků v domově.

Na jaře roku 2022 jsme se rozhodly zahájit zcela nový cyklus sebehodnocení organizace skupin E-Qalinu s jistým cílem. Do roku 2025 bychom chtěli tento cyklus úspěšně dokončit s mnoha pozitivními změnami na základě realizovaných zlepšovacích návrhů od našich zaměstnanců ke zvýšení kvality v našem domově.
 

logo E-Qalin

 

 


 

Logo s odkazem jihočeský kraj     Logo s odkazem Asociace poskytovatelů sociálních služeb     Logo s odkazem Institut bazální stimulace     Logo s odkazem Canesterapie     Logo s odkazem E-Qalin     Logo s odkazem mezi námi     Logo s odkazem EBIN     Logo s odkazem na facebookové stránky