Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Domov pro seniory Bechyně

Vážení spoluobčané,

věřím, že jsme na konci koronavirového období, které pro nikoho z nás nebylo lehké, a proto jsem se rozhodla na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, které nám pomohli toto 3 měsíční období zvládnout. Ovšem na prvním místě děkuji našim klientům, kteří prokázali velkou spoluúčast a porozumění, chápali a dodržovali veškerá opatření, byť pro ně samotné to nebylo vůbec snadné zvládat. Stejně tak děkuji i všem blízkým našich klientů, že vydrželi s námi spolupracovat a neztratili trpělivost. Velmi si vážím pracovního nasazení našich zaměstnanců, jejich velké zodpovědnosti a zodpovědného chování proti vystavování se kontaktu s případnými nemocnými v mimopracovním životě, ale také udržování klientů v relativně dobré psychické kondici. Za to jim patří můj velký dík. Mimořádné poděkování si zaslouží 9 statečných sestřiček a pečovatelek, které se dobrovolně ujaly role pracovníků v našem oddělení karantény, které byly denně vystaveny možnosti nakazit se od klientů, kteří jezdili do nemocnice a mohli tak kdykoliv koronavir přinést do našeho domova, respektive do oddělené karantény. Naštěstí k tomu nedošlo a mohli jsme si všichni oddechnout.
Děkuji našemu zřizovateli za podporu, dodávání ochranných pomůcek a děkuji za poskytování důležitého informačního servisu. Bez tohoto pravidelného „zásobování“ bychom se jen těžko obešli. Stejně tak profesionálně se o nás starala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR prostřednictvím svých zaměstnanců. Dále děkuji společnosti IRE Soft a dalším firmám za poskytnuté pomůcky, děkuji Nadaci ČEZ za možnost získat finanční prostředky na pořízení ochranných pomůcek. Děkuji našim dárcům za finanční dary, děkuji všem šikovným švadlenkám za ušité ústní roušky v prvních dnech koronavirové krize.

Děkuji všem z celého srdce a upřímně, Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení návštěvníci stránek Domova pro seniory Bechyně,

vítám vás na našich webových stránkách, které jsme pro vás připravili pro vaši orientaci. Budeme rádi, když bez potíží najdete vše o realizaci námi poskytované sociální službě, veškeré informace o domově a to včetně fotogalerie. Pro nové žadatele o pobytovou službu jsem připravili velmi jednoduchý způsob získání kompletní nabídky informací k podání žádosti, a pokud byste přesto potřebovali poradit, nebo nenašli odpověď na svoji otázku, můžete prostřednictvím e-mailového dotazu v rubrice KONTAKTY napsat naší asistentce, která  se postará o to, aby dotaz našel svého adresáta, který vám váš dotaz zodpoví.

Příjemné čtení Vám přeje Mgr. Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně 

Poslání domova pro seniory Bechyně

V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří de dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.

cena-inspira-certifikat-maly

Obhájili jsme Značku kvality v sociálních službách

 

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí, jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Ke slavnostnímu převzetí ocenění Značky kvality za účasti ředitelky organizace, dojde 6. 10. 2016 na slavnostním gala večeru v rámci konání výročního kongresu sociálních služeb v Táboře.

Když jsme v roce 2016 získali Značku kvality, domnívali jsme se, že už navždy budeme mít toto hodnocení jisté. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v letošním roce, v rámci obhajoby a re certifikace tohoto prestižního ocenění zjistili, že podmínky pro získání Značky kvality se přitvrdily a že si opravdu 5 hvězd musíme zasloužit. A skutečně se nám to povedlo. Oproti roku 2016, kdy jsme v oblastech ubytování, volný čas a kultura a v oblasti partnerství získali “pouze” 4 hvězdy a v letošním roce ve všech oblastech 5 hvězd s celkovým součtem 945 bodů z 1000 možných.

Toto hodnocení je výsledkem společného úsilí zaměstnanců našeho krásného domova a zde se sluší všem spolupracovníkům poděkovat. A sluší se poděkovat i našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, za jeho podporu.

Ale co by bylo 5 hvězd na certifikátu Značka kvality,  kdyby nebyli spokojeni naši klienti, pro které je tato služba určena. A že klienti spokojeni jsou, o tom svědčí jednak jejich spokojené výrazy ve tvářích, ale také svědectví v dotaznících spokojenosti.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na webových stránkách Značka kvality v sociálních službách.

 

Přehled jednotlivých hodnocených oblastí:

Ubytování                          

Strava                                  

Volný čas a kultura            

Partnerství                           

Péče                                     

Celkové hodnocení  945 bodů

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Paliativní přístup (péče) je nedílnou součástí námi poskytovaných pobytových služeb. 12. února 2020 získal náš domov osvědčení o certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách. Je to pro nás velké ocenění a současně i velký závazek do budoucna. Naplňování paliativního přístupu u klientů, je pro nás důležitý především proto, že se de facto jedná o zvyšování kvality života, doprovázení a zajištění pokojné smrti ve svém domácím prostředí, s blízkými členy rodiny, nebo pečovateli a ošetřujícím personálem. S laskavou péčí až do posledního vydechnutí.

Vážení příznivci,

tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme ověřovali spokojenost s poskytovanou sociální pobytovou službou v našem Domově. Výsledky z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali jak klienti, tak zaměstnanci, ale i členové rodin našich klientů, nám předložili odpovědi, které pro nás byli pochvalou, poděkováním za práci, v některých případech i výzvou. V souhrnu lze říci, že je služba vnímána velmi pozitivně a všechny složky respondentů vyjádřili spokojenost s naší prací. Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že tento nastoupený trend v kvalitě služby udržíme, v lepším případě ještě zdokonalíme.

S výsledky jednotlivých dotazníků se můžete seznámit v sekci O NÁS – Vyhodnocení dotazníků

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Zajímavosti

10.7.2020 Nezařazené

Opékání buřtů

Pohodové včerejší odpoledné plné báječné hudby v podání Bohuslava Ježka II. a Bohuslava Ježka IV. a grilovaných buřtů.

25.6.2020 Nezařazené

Vítání léta

Také v letošním roce se uskutečnil již 10. ročník Vítání léta. K poslechu zahrála již tradičně kapela Temelínská dechovka.

19.5.2020 Nezařazené

Harmonikáři František Trávníček a Ondřej Bouška

Zpříjemnit seniorům dnešní slunečné odpoledne přišli harmonikáři František Trávníček a Ondřej Bouška z nedalekého okolí.  

Kde nás najdete?

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!