Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Domov pro seniory Bechyně

10. 03. 2020

                                                                        

 

Vážení spoluobčané,

ráda bych podala vysvětlení k dotazům týkajících se vycházek klientů domova pro seniory do veřejného prostoru. Ano, máme uzavřený domov pro návštěvy. Toto je opatření, které chrání naše klienty před nákazou koronavirem a v současné době i proti chřipce, která se momentálně šíří naším objektem. Nákaza COVID 19 může být pro seniorskou populaci velmi nebezpečná, a proto je i k 10. 3. 2020 ze strany Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášeno plošné uzavření pobytových sociálních služeb. Výjimkou jsou povolené návštěvy u klientů v terminálním stádiu života a u klientů, kterým byla indikována paliativní péče (viz nabídka „Služby“ na webových stránkách: https://www.ddbechyne.cz ). Naši klienti, které potkáváte v Bechyni, jsou zdraví občané, kteří v domově pro seniory bydlí a žijí, mají stejná práva jako my ostatní obyvatelé České republiky. Není v našich silách kontrolovat každou osobu, která vkročí do domova, zda nepřichází z infikované oblasti či není dokonce nositelem nákazy. To je také důvod, proč je náš domov pro návštěvy uzavřený do odvolání.

Děkuji za pochopení a pokud by někdo potřeboval situaci konzultovat přímo se mnou, pak na telefonu: 775 096 796 jsem k dispozici do 18. hodiny.

Srdečně zdravím, Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení příbuzní, přátelé a kamarádi našich klientů,

jak jste jistě všichni zaznamenali, návštěvy v domovech pro seniory jsou zakázané. V našem domově tento stav trvá od 6. 3. 2020 nejen z preventivních důvodů s ohledem na koronavirus, ale i proto, že se začala v domově šířit chřipka. Abychom zmírnili dopad tohoto opatření na psychiku našich klientů, pro které je tato situace poměrně nepříznivá, nabízíme vám možnost přinést vašemu blízkému, našemu klientovi v označené tašce oblíbenou dobrotu, hygienické pomůcky, které mu běžně dodáváte, ovoce nebo třeba časopis. Prostě to, co uznáte za vhodné a na čem se eventuálně domluvíte telefonicky. Tašku můžete předat paní recepční a ta zajistí předání klientovi. I když máme v našem týmu velmi zdatné nákupčí, přeci jenom balíček od člena rodiny nebo kamaráda je víc.

Věřím, že timto opatřením zmírníme jistý diskomfort klientů a že situaci zvládneme ke spokojenosti nás všech.

Děkuji Vám za spolupráci, pochopení a věřím ve vzájemnou podporu

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení návštěvníci stránek Domova pro seniory Bechyně,

vítám vás na našich webových stránkách, které jsme pro vás připravili pro vaši orientaci. Budeme rádi, když bez potíží najdete vše o realizaci námi poskytované sociální službě, veškeré informace o domově a to včetně fotogalerie. Pro nové žadatele o pobytovou službu jsem připravili velmi jednoduchý způsob získání kompletní nabídky informací k podání žádosti, a pokud byste přesto potřebovali poradit, nebo nenašli odpověď na svoji otázku, můžete prostřednictvím e-mailového dotazu v rubrice KONTAKTY napsat naší asistentce, která  se postará o to, aby dotaz našel svého adresáta, který vám váš dotaz zodpoví.

Příjemné čtení Vám přeje Mgr. Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně 

Poslání domova pro seniory Bechyně

V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří de dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.

cena-inspira-certifikat-maly

Obhájili jsme Značku kvality v sociálních službách

 

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí, jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Ke slavnostnímu převzetí ocenění Značky kvality za účasti ředitelky organizace, dojde 6. 10. 2016 na slavnostním gala večeru v rámci konání výročního kongresu sociálních služeb v Táboře.

Když jsme v roce 2016 získali Značku kvality, domnívali jsme se, že už navždy budeme mít toto hodnocení jisté. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v letošním roce, v rámci obhajoby a re certifikace tohoto prestižního ocenění zjistili, že podmínky pro získání Značky kvality se přitvrdily a že si opravdu 5 hvězd musíme zasloužit. A skutečně se nám to povedlo. Oproti roku 2016, kdy jsme v oblastech ubytování, volný čas a kultura a v oblasti partnerství získali “pouze” 4 hvězdy a v letošním roce ve všech oblastech 5 hvězd s celkovým součtem 945 bodů z 1000 možných.

Toto hodnocení je výsledkem společného úsilí zaměstnanců našeho krásného domova a zde se sluší všem spolupracovníkům poděkovat. A sluší se poděkovat i našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, za jeho podporu.

Ale co by bylo 5 hvězd na certifikátu Značka kvality,  kdyby nebyli spokojeni naši klienti, pro které je tato služba určena. A že klienti spokojeni jsou, o tom svědčí jednak jejich spokojené výrazy ve tvářích, ale také svědectví v dotaznících spokojenosti.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na webových stránkách Značka kvality v sociálních službách.

 

Přehled jednotlivých hodnocených oblastí:

Ubytování                          

Strava                                  

Volný čas a kultura            

Partnerství                           

Péče                                     

Celkové hodnocení  945 bodů

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Paliativní přístup (péče) je nedílnou součástí námi poskytovaných pobytových služeb. 12. února 2020 získal náš domov osvědčení o certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách. Je to pro nás velké ocenění a současně i velký závazek do budoucna. Naplňování paliativního přístupu u klientů, je pro nás důležitý především proto, že se de facto jedná o zvyšování kvality života, doprovázení a zajištění pokojné smrti ve svém domácím prostředí, s blízkými členy rodiny, nebo pečovateli a ošetřujícím personálem. S laskavou péčí až do posledního vydechnutí.

Vážení příznivci,

tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme ověřovali spokojenost s poskytovanou sociální pobytovou službou v našem Domově. Výsledky z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali jak klienti, tak zaměstnanci, ale i členové rodin našich klientů, nám předložili odpovědi, které pro nás byli pochvalou, poděkováním za práci, v některých případech i výzvou. V souhrnu lze říci, že je služba vnímána velmi pozitivně a všechny složky respondentů vyjádřili spokojenost s naší prací. Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že tento nastoupený trend v kvalitě služby udržíme, v lepším případě ještě zdokonalíme.

S výsledky jednotlivých dotazníků se můžete seznámit v sekci O NÁS – Vyhodnocení dotazníků

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Zajímavosti

3.3.2020 Akce

Čokoládové povídání s degustací

“Život s vášní a čokoládou”,tak zněl název přednášky Ing. Marcely Krčálové, která poutavě vyprávěla o historii čokolády, její výrobě od bobu po tabulku čokolád, až k pozitivním účinkům čokolády na lidský organismus. Součástí byla i ochutnávka různých druhů čokolád, přes

28.2.2020 Akce

Masopust

Masopustní zábava byla jako každým rokem plná veselí, tance a dobré muziky. Seniorky napekly tradiční masopustní cukroví – Boží milosti, které jsme pak rozdávali společně s kapkou kořalky účastníkům masopustu. Nesměl chybět tanec, muziku obstaral již tradičně a opět výborně

22.2.2020 Kultura

5. Ples Domova pro seniory Bechyně

Máme za sebou již pátý ples Domova pro seniory Bechyně a jako každý rok, i nyní jsme si užili slavnostní a radostné chvíle při této naší společenské události. Hrála nám, jako každý rok, skvělá skupina Klasik. S předtančením vystoupily naše

Kde nás najdete?

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!