Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY BECHYNĚ od 25. 1. 2021

 

 

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 ode dne 5. prosince 2020 od 00 .00 hod. do odvolání jsou zakázané návštěvy v domově pro seniory s výjimkou:

  • klientů sociálních služeb s omezenou svéprávností
  • klientů sociálních služeb se zdravotním postižením
  • klientů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav
  • klientů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a v paliativní péči

zákaz návštěvy podle tohoto opatření se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC antigenním testem a osoby, které doloží, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVOD-19 a doloží o tom doklad. Návštěvu pak může vykonat za podmínky, že dodrží po dobu návštěvy veškerá stanovená hygienická opatření, kterými jsou: krytá ústa a nos předepsaným respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového filtru a respirátor neodloží po celou dobu návštěvy. Před vlastní návštěvou se podrobí standardní kontrole měření tělesné teploty a provede dezinfekci rukou. Respirátor si pořizuje každý návštěvník z vlastních zdrojů. Pokud nebude mít návštěvník předepsaný respirátor, nebude vpuštěn na návštěvu.

Protože se snažíme vycházet maximálně vstříc potřebám našich klientů i Vás příbuzných, umožňujeme od 25. 1. 2021 návštěvy našich klientů na jejich pokojích. Podmínkou návštěvy je antigenní POC test nebo PCR test, anebo doklad o prodělaném onemocnění Covid 19 v minulých 3 měsících (v potvrzení onemocnění od – do). Na návštěvu se již není nutné objednávat.

Od středy 27. 1. 2021 budeme opět testovat zájemce o návštěvu v našem domově, a to vždy v  PONDĚLÍ, ve STŘEDU a v PÁTEK od 7. 00 hod do 9. 00 hod. Na test je nutné se objednat do rezervačního systému na telefonním čísle 381 200 636.
Prosím pamatujte, že test má platnost 48 hodin.

Dále žádáme všechny návštěvníky, aby velmi zodpovědně dodržovali veškerá hygienická opatření a dbali pokynů recepčních. Zejména při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji byli ohleduplní a opatrní.

Pokud se Váš názor neshoduje s názory odborníků na protiepidemická opatření, prosíme, abyste tento nesoulad uplatňovali mimo naše zařízení a v DpS, je respektovali a dodržovali. Vcházíte do zařízení, kde žije přes 100 osob nejohroženější skupiny obyvatel. Máte v rukou bezpeční a zdraví vašich nejbližších.

Počet návštěv neomezujeme. Je omezen pouze podmínkami stanovenými vládním usnesením (viz 1. odstavec textu)

 

Děkuji a přeji Vám šťastné shledání s vašimi blízkými

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

 

NOVÉ USNESENÍ VLÁDY PLATNÉ OD 22. 12. 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

 

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Neboli:
Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které naleznete v příloze tohoto e-mailu a které je účinné
od 22. 12. 2020.
Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a po 72 hodinách podroben POC testu (další podrobnosti naleznete v předmětném usnesení).

 

 

Originální znění usnesení je k dispozici v PDF souboru zde

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ – ZMĚNA PRAVIDEL!

 

Podle Usnesení vlády České republiky

se mění pravidla pro vycházky našich klientů z domova pro seniory takto:

  1. ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. je zrušen zákaz vycházení
  2. s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

a) vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,

b) vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

c) uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

 

Nabízíme možnost kontaktu s vašimi blízkými: 

– přes skype 

1. patro – Domov 1.patro
2. patro – Domov 2.patro

spojení přes mobilní telefon

tel: 702 161 708

– je možné poslat pozdrav také přes e-mail
– můžete napsat dopis, poslat fotografii či jiný obrázek – zaslaný e-mail vytiskneme a předáme

e-mail: info@ddbechyne.cz

 

Vážení návštěvníci Domova pro seniory Bechyně,

obracím se na vás s žádostí o spolupráci. Jistě všichni, alespoň částečně, sledujete vývoj šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 v našem regionu. Rozhodně nemám zájem šířit, jakkoliv paniku, nicméně jsem ředitelkou zařízení pro 127 seniorů a nesu odpovědnost za chod domova. Všichni víme, že se jedná o skupinu obyvatel, která může reagovat na kontakt s virem nepředvídatelně, neřkuli fatálně. Nemusí to být dáno virem samotným, ale chronickými chorobami seniorů, které mají ve své anamnéze a ve spojení s onemocněním Covid-19. Proto se na vás obracím s žádostí, abyste všichni při návštěvách dodržovali preventivní opatření proti šíření viru a tím je i nošení roušky nejen po chodbách domova, ale i při kontaktu s vaším příbuzným, našim klientem na pokojích. Při nerespektování tohoto preventivního opatření by pak nákaza mezi ostatními klienty byla patrně velmi snadná, a to se může týkat i přenosu na personál. Kdo by pak o klienty pečoval? Proto vás vyzývám k zodpovědnosti a respektování všech pokynů.

V případě, že dojde k přenosu nákazy koronavirem, budu muset vyhlásit zákaz návštěv, a to si jistě nikdo z nás nepřeje, už s ohledem na naše klienty.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Poděkování Agrární komoře České republiky

Poskytnutý dar Agrární komoru ČR ve výši 41 500 Kč, byl využit na nákup potravin od českých dodavatelů pro naše klienty. Děkujeme za tento počin, který zcela jistě potěšil jak naše strávníky, tak i české dodavatele. My v našem domově se snažíme podporovat české výrobky ve všech oblastech, ale potraviny vypěstované a vyrobené u nás, jsou pro nás prioritou. Držíme se zásady, jezte a pijte to, co je vypěstované u nás a konzumujte to v čase, kdy se ovoce a zelenina urodila. Má to mnoho výhod, nejen pro zažívací trakt našich strávníků, ale i pro orientaci v čase našich klientů.

Agrární komoře děkujeme za finanční dar, a hlavně za to, že myslí na seniory.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení přátelé,

chci se s vámi podělit o pozitivní zprávu od našich klientů a jejich blízkých. Abychom získali představu o tom, jak jsme zvládli poskytování péče v době korona vírové pandemie v 1. polovině letošního roku, uskutečnili jsme malou anketu s otázkou: „Zvládli zaměstnanci domova zabezpečení péče o vás klienty v době korona virového období?“ A odpovědi?

🙂  – 305

😐  – 0

🙁  – 13

Dovolte mi, abych jako očité svědectví o tomto období využila příspěvku našeho klienta, pana Jiřího Baborského, který celou situaci popsal velmi výstižně.

Zpráva z tunelu

Náhle a bez varování, jako bychom se ocitli uprostřed dlouhého tunelu, který navíc hrozí zřícením. Nebezpečí bylo velké, ale dalo se mu čelit. Byla vydána rázná a účinná opatření, především včas. A já vidím, s kým, že tu žiji. Pro některé nebyla ta opatření příjemná, ale všichni prokázali snahu a respekt. Vůbec všichni spolubydlící prokázali, že jsou to lidé moudří, obětaví, ochotní, chápaví a umí respektovat okamžitou potřebu. Vznikem karantény se zamezilo mnohému. Především jsme byli izolováni my tři, kteří musíme pravidelně na ošetření do nemocnice Tábor. Jezdíme bezpečnou cestou, objíždíme budovu až k výtahu, kterým sjíždíme přímo do suterénu, kde je dialýza umístěna. Stalo se však, že v době největšího ohrožení tuto cestu opravovali (neboť to, tak bylo v dlouhodobém plánu) a cesta byla rozkopána. Museli jsme do budovy hlavním vchodem a potkávali jsme každého, kdo do nemocnice vešel. A nešlo již jen o korobacil, ale i o chřipku a další nakažlivé nemoci. V této napjaté situaci jsem objevil trio opravdových, nebojácných hrdinek. V prádelně, sám jsem v té době tam často posílal oblečení, které mám speciálně do nemocnice a ony mi ho vracely dezinfikované, čisté a vonící. Vlastně všichni zaměstnanci pracovali skvěle! Kuchyně jela, jako by se nic nedělo, sestřičky vždy pohotové a ty v karanténě ještě v igelitu spoutané. Oddělená část žila téměř normálně. Já jsem s hrůzou sledoval informace o podobných domovech, jako je náš, kde byla skoro polovina klientů nakažených!!! To se u nás, kde jsou rozumná opatření a respektující lidé stát nemůže! Jediná tragédie, která by Domov pro seniory Bechyně mohla postihnout, by bylo zrušení Zámecké hospůdky.

Zdravím vás a přeji pěvné zdraví,

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení spoluobčané,

věřím, že jsme na konci koronavirového období, které pro nikoho z nás nebylo lehké, a proto jsem se rozhodla na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, které nám pomohli toto 3 měsíční období zvládnout. Ovšem na prvním místě děkuji našim klientům, kteří prokázali velkou spoluúčast a porozumění, chápali a dodržovali veškerá opatření, byť pro ně samotné to nebylo vůbec snadné zvládat. Stejně tak děkuji i všem blízkým našich klientů, že vydrželi s námi spolupracovat a neztratili trpělivost. Velmi si vážím pracovního nasazení našich zaměstnanců, jejich velké zodpovědnosti a zodpovědného chování proti vystavování se kontaktu s případnými nemocnými v mimopracovním životě, ale také udržování klientů v relativně dobré psychické kondici. Za to jim patří můj velký dík. Mimořádné poděkování si zaslouží 9 statečných sestřiček a pečovatelek, které se dobrovolně ujaly role pracovníků v našem oddělení karantény, které byly denně vystaveny možnosti nakazit se od klientů, kteří jezdili do nemocnice a mohli tak kdykoliv koronavir přinést do našeho domova, respektive do oddělené karantény. Naštěstí k tomu nedošlo a mohli jsme si všichni oddechnout.
Děkuji našemu zřizovateli za podporu, dodávání ochranných pomůcek a děkuji za poskytování důležitého informačního servisu. Bez tohoto pravidelného „zásobování“ bychom se jen těžko obešli. Stejně tak profesionálně se o nás starala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR prostřednictvím svých zaměstnanců. Dále děkuji společnosti IRE Soft a dalším firmám za poskytnuté pomůcky, děkuji Nadaci ČEZ za možnost získat finanční prostředky na pořízení ochranných pomůcek. Děkuji našim dárcům za finanční dary, děkuji všem šikovným švadlenkám za ušité ústní roušky v prvních dnech koronavirové krize.

Děkuji všem z celého srdce a upřímně, Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení návštěvníci stránek Domova pro seniory Bechyně,

vítám vás na našich webových stránkách, které jsme pro vás připravili pro vaši orientaci. Budeme rádi, když bez potíží najdete vše o realizaci námi poskytované sociální službě, veškeré informace o domově a to včetně fotogalerie. Pro nové žadatele o pobytovou službu jsem připravili velmi jednoduchý způsob získání kompletní nabídky informací k podání žádosti, a pokud byste přesto potřebovali poradit, nebo nenašli odpověď na svoji otázku, můžete prostřednictvím e-mailového dotazu v rubrice KONTAKTY napsat naší asistentce, která  se postará o to, aby dotaz našel svého adresáta, který vám váš dotaz zodpoví.

Příjemné čtení Vám přeje Mgr. Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně 

Poslání domova pro seniory Bechyně

V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří de dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.

cena-inspira-certifikat-maly

Obhájili jsme Značku kvality v sociálních službách

 

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí, jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Ke slavnostnímu převzetí ocenění Značky kvality za účasti ředitelky organizace, dojde 6. 10. 2016 na slavnostním gala večeru v rámci konání výročního kongresu sociálních služeb v Táboře.

Když jsme v roce 2016 získali Značku kvality, domnívali jsme se, že už navždy budeme mít toto hodnocení jisté. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v letošním roce, v rámci obhajoby a re certifikace tohoto prestižního ocenění zjistili, že podmínky pro získání Značky kvality se přitvrdily a že si opravdu 5 hvězd musíme zasloužit. A skutečně se nám to povedlo. Oproti roku 2016, kdy jsme v oblastech ubytování, volný čas a kultura a v oblasti partnerství získali “pouze” 4 hvězdy a v letošním roce ve všech oblastech 5 hvězd s celkovým součtem 945 bodů z 1000 možných.

Toto hodnocení je výsledkem společného úsilí zaměstnanců našeho krásného domova a zde se sluší všem spolupracovníkům poděkovat. A sluší se poděkovat i našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, za jeho podporu.

Ale co by bylo 5 hvězd na certifikátu Značka kvality,  kdyby nebyli spokojeni naši klienti, pro které je tato služba určena. A že klienti spokojeni jsou, o tom svědčí jednak jejich spokojené výrazy ve tvářích, ale také svědectví v dotaznících spokojenosti.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

Více informací naleznete na webových stránkách Značka kvality v sociálních službách.

 

Přehled jednotlivých hodnocených oblastí:

Ubytování                          

Strava                                  

Volný čas a kultura            

Partnerství                           

Péče                                     

Celkové hodnocení  945 bodů

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Paliativní přístup (péče) je nedílnou součástí námi poskytovaných pobytových služeb. 12. února 2020 získal náš domov osvědčení o certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách. Je to pro nás velké ocenění a současně i velký závazek do budoucna. Naplňování paliativního přístupu u klientů, je pro nás důležitý především proto, že se de facto jedná o zvyšování kvality života, doprovázení a zajištění pokojné smrti ve svém domácím prostředí, s blízkými členy rodiny, nebo pečovateli a ošetřujícím personálem. S laskavou péčí až do posledního vydechnutí.

Vážení příznivci,

tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme ověřovali spokojenost s poskytovanou sociální pobytovou službou v našem Domově. Výsledky z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali jak klienti, tak zaměstnanci, ale i členové rodin našich klientů, nám předložili odpovědi, které pro nás byli pochvalou, poděkováním za práci, v některých případech i výzvou. V souhrnu lze říci, že je služba vnímána velmi pozitivně a všechny složky respondentů vyjádřili spokojenost s naší prací. Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že tento nastoupený trend v kvalitě služby udržíme, v lepším případě ještě zdokonalíme.

S výsledky jednotlivých dotazníků se můžete seznámit v sekci O NÁS – Vyhodnocení dotazníků

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Zajímavosti

27.8.2020 Nezařazené

Dožínky

Dne 25. 8. jsme prožili hezké odpoledne při dožínkové slavnosti. Klienti si zazpívali známé písničky s muzikantem Petrem Vozkou a s chutí se občerstvili grilovanými buřty. Blatské kroje zapůjčila obec Vlastiboř.

27.8.2020 Nezařazené

Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna

Dne 7. 8. se pro klienty v domově uskutečnila poutavá přednáška starokatolického kněze Mgr. Aloise Sassmanna o putování po Svaté zemi. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých informací a zážitků z cesty a s chutí se alespoň mysli přenesli do míst,

27.8.2020 Nezařazené

Vystoupení pana Josefa Benedikta

Dne 4. 8. se u nás v domově uskutečnilo hudební vystoupení pana Josefa Benedika. Známé songy strhly většinu posluchačů ke zpěvu s vystupujícím muzikantem a zpříjemnili si podmračené odpoledne.

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!