Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

 

ZRUŠENÁ OPATŘENÍ COVID 19!

 

Poslanecká sněmovna ukončila na návrh vlády s účinnosti od 5. května stav pandemické pohotovosti, vyhlášený 27. února 2021 (usnesení PS č. 222). Tím se tedy ruší povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech a ostatní zavedená opatření Domova pro seniory Bechyně.

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka

 

VLTAVŠTÍ PLAVCI POMÁHAJÍ!

 

Pan Václav Husa žil v našem domově několik let. Byl emeritním plavcem voroplavecké společnosti „VOROPLAVBA Radek Šťovíček“, byl často navštěvován zástupci Spolků Vltavan. Protože Spolky měli sloužiti k tomu: „By členy své v nemoci neb úrazem stižené podporoval …“ rozhodl se Radek Šťovíček plavbou z Českých Budějovic do Hamburku podpořit veřejnou sbírku pro Domov pro seniory Bechyně. Proto je letošní, téměř 1000 km dlouhá, veslařská plavba poctou patronovi „lidí od vody“ sv. Janu Nepomuckému, všem plavcům a hlavně pak vzpomínce na posledního pamětníka Václava Husu z jihočeské Hladné. 31. března vyplují plavci z Českých Budějovic a 1. dubna v den 120. výročí založení spolku, v 9:30 hodin budou za podpory příznivců pokračovat svou poutní plavbu z Týna nad Vltavou. Tam je také s našimi seniory podpoříme a popřejeme šťastnou plavbu.

VOROPLAVBA.CZ s.r.o. pro účely veřejné sbírky zřídila transparentní účet u KB, na který můžete poukázat finanční dary zaslané bankovním převodem v libovolné výši do 31. 12. 2022

Číslo transparentního účtu je: 123 – 630179 0277 / 0100

Více informací na: http://www.voroplavba.cz/aktuality

 

S účinností od 14. března 2022 se mění podmínky návštěv
v Domově pro seniory Bechyně

 

Vážení rodinní příslušníci,

Od 14. 3. 2022 již není nutné se předem na návštěvu objednávat, doba a počet návštěvníků již není omezen.  Návštěvy na pokojích klientů jsou povoleny za dodržení těchto podmínek:

  • Po celou dobu návštěvy je nutné mít nasazen respirátor (např. FFP2/KN 95)
  • Je nutné se prokázat:

PRO OČKOVANÉ OSOBY 

a) platným očkovacím certifikátem (14 DNŮ PO 2. OČKOVACÍ DÁVCE)

b) potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ve lhůtě 180 dnů, potvrzení musí obsahovat od – do (SMS zprávu nelze považovat za potvrzení)

PRO NEOČKOVANÉ OSOBY

a) platným PCR testem ne starším 72 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

b) platným antigenním testem ne starším 24 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

 

Návštěvy nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění, nechají si změřit tělesnou teplotu na recepci, vyplní čestné prohlášení, vydezinfikují si ruce a po celou dobu návštěvy musí dodržet zakrytí úst a nosu respirátorem minimálně FFP2.

V případě nerespektování našich pravidel pro ochranu klientů a zaměstnanců může být návštěva domova ukončena.

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel
Mgr. Martina Smětáková, ředitelka domova

 

 

cena-inspira-certifikat-maly

Obhájili jsme Značku kvality v sociálních službách

 

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí, jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Ke slavnostnímu převzetí ocenění Značky kvality za účasti ředitelky organizace, dojde 6. 10. 2016 na slavnostním gala večeru v rámci konání výročního kongresu sociálních služeb v Táboře.

Když jsme v roce 2016 získali Značku kvality, domnívali jsme se, že už navždy budeme mít toto hodnocení jisté. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v letošním roce, v rámci obhajoby a re certifikace tohoto prestižního ocenění zjistili, že podmínky pro získání Značky kvality se přitvrdily a že si opravdu 5 hvězd musíme zasloužit. A skutečně se nám to povedlo. Oproti roku 2016, kdy jsme v oblastech ubytování, volný čas a kultura a v oblasti partnerství získali „pouze“ 4 hvězdy a v letošním roce ve všech oblastech 5 hvězd s celkovým součtem 945 bodů z 1000 možných.

Toto hodnocení je výsledkem společného úsilí zaměstnanců našeho krásného domova a zde se sluší všem spolupracovníkům poděkovat. A sluší se poděkovat i našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, za jeho podporu.

Ale co by bylo 5 hvězd na certifikátu Značka kvality,  kdyby nebyli spokojeni naši klienti, pro které je tato služba určena. A že klienti spokojeni jsou, o tom svědčí jednak jejich spokojené výrazy ve tvářích, ale také svědectví v dotaznících spokojenosti.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Značka kvality v sociálních službách.

 

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Paliativní přístup (péče) je nedílnou součástí námi poskytovaných pobytových služeb. 12. února 2020 získal náš domov osvědčení o certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách. Je to pro nás velké ocenění a současně i velký závazek do budoucna. Naplňování paliativního přístupu u klientů, je pro nás důležitý především proto, že se de facto jedná o zvyšování kvality života, doprovázení a zajištění pokojné smrti ve svém domácím prostředí, s blízkými členy rodiny, nebo pečovateli a ošetřujícím personálem. S laskavou péčí až do posledního vydechnutí.

 

 

 

Poslání domova pro seniory Bechyně

V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří de dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content