Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Nabídka služeb

 

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • dopomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 


 

24.06.2014 

 

Základní sociální poradenství v rozsahu těchto činností:

sociální pracovnice – tel. 381 200 650, ředitelka Mgr. Martina Smětáková – tel. 381 200 638

 • poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociálních služeb
 • poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob
 • poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče apod.
 • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
 • poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
 • poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny

 

Další poskytované činnosti v rámci sociální práce

Pokud náš klient potřebuje vyřešit jakékoliv záležitosti mimo domov a nezvládá tuto situaci vzhledem ke ztížené pohyblivosti, naše sociální pracovnice jsou mu plně k nápomoci. Jsme schopni dovézt klienta na místo určení služebním vozem (za poplatek) a právě sociální pracovnice z jeho pověření tyto záležitosti s orgány státní správy vyřeší. Další služby, které nabízíme, náleží do oblasti, jež patří k běžnému životu. Ne každý klient je schopen dojít za kadeřníkem či na pedikúru, a proto jsme tyto služby zavedli přímo v našem domově. Kadeřnické služby zajištěné profesionální kadeřnicí jsou realizovány za velmi příznivé ceny. Toto je výčet služeb, které v současné době nabízíme, ale rozhodně to není konečný stav.

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content