Pracovnice v soc. službách nepedagogická činnost, koordinátorka canisterapie, Občasníků
Mobil: +420 773 567 444