Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Ubytování a strava

 

Domov pro seniory Bechyně disponuje kapacitou 122 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou rozděleny do dvou oddělení:

  1. oddělení pro 65 klientů s 41 jednolůžkovými a 12 dvojlůžkovými pokoji, z toho jsou v přízemí Domova umístěny 3 dvoulůžkové a 4 jednolůžkové pokoje
  2. oddělení pro 57 klientů s43 jednolůžkovými a 7 dvoulůžkovými pokoji

Obě oddělení jsou propojena schodištěm a výtahem, ve kterém lze převézt i lůžko.

Pokoje jsou vybaveny základním, pro seniory vhodným nábytkem. Všichni klienti mají k dispozici elektrické polohovací lůžko s potřebným vybavením (prošívaná deka, polštář, povlečení), opatřené hrazdou a postranicemi či antidekubitní matrací. Postranice jsou používány pouze na přání klienta nebo při indikaci ošetřujícím praktickým lékařem za účelem zajištění jeho bezpečnosti. U lůžka je také uzamykatelný noční stolek s nastavitelnou servírovací plochou. Každý klient může využívat vestavěnou šatní skříň s dalším uzamykatelným prostorem a komody pro uložení osobních věcí. Ve všech pokojích je umístěn i jídelní stůl se židlemi a pohodlné polohovací křeslo. Nedílnou součástí pokojů jsou kuchyňská linka s dřezem a zabudovanou ledničkou a sociální zařízení (sprchový kout s toaletou).

Každý pokoj je osvětlený centrálním světlem, nad dveřmi je nainstalováno nouzové osvětlení.  Pro pocit bezpečí je u každého lůžka a na toaletě signalizační zařízení pro přivolání nutné pomoci ze strany obsluhujícího personálu. Všechny pokoje jsou vybaveny přípojkami na televizi a prostory domova jsou pokryté wifi signálem.

Se souhlasem poskytovatele mohou mít klienti na pokoji vlastní elektrické spotřebiče, u nichž je však nutné doložit potvrzení o revizní kontrole či v případě nového elektrospotřebiče doklad o jeho zakoupení. Při používání vlastní televize či rádia si klienti sami platí koncesionářský poplatek prostřednictvím SIPO u České pošty. Televize jsou dále umístěny i ve společných prostorách na obou odděleních. Zde je možno je sledovat i v době nočního klidu, ovšem s ohledem na klid ostatních klientů.

Klientovi či jeho rodinným příslušníkům je umožněno si již před zahájením poskytování sociální služby prohlédnout konkrétní pokoj, na kterém bude ubytován a následně ho dovybavit vlastním nábytkem a předměty, které mu přinášejí radost a potěšení (fotografie, obrázky, květiny, kalendář apod.).

Dvoulůžkové pokoje jsou předěleny vertikální žaluzií pro zvýšení soukromí. Pokud je klient ubytován na dvoulůžkovém pokoji, může kdykoli, v případě zájmu, požádat o zařazení do pořadníku čekatelů na jednolůžkový pokoj. Při zahájení poskytování sociální služby je klientovi předán klíč od pokoje, jenž si může po dobu svého pobytu v domově ponechat u sebe nebo si ho po domluvě se staniční sestrou uložit na ošetřovnu příslušného oddělení, odkud si ho v případě potřeby vyzvedne.

Klient má možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese domova.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je péče o prádlo našich klientů. Pradleny zajistí označení jednotlivých kusů prádla tak, aby nedocházelo k jeho záměně, dále jeho následné vyprání, vyžehlení a drobné opravy. Úklid čistého prádla do skříní klientů si provede klient sám, případně službu konající personál.

Úklid společných prostor a pokojů obstarávají uklízečky dle předepsaného harmonogramu práce. Provádí se dezinfekčními, nezávadnými a hypoalergenními prostředky, které neobtěžují klienty nepříjemným zápachem. Čistotu nočních stolků, šatních skříní a lůžek zajišťuje po domluvě a vždy za přítomnosti klienta ošetřovatelský personál.

P1140874 P1140876 DSCN1043


Stravování

Ve vlastní kuchyni připravujeme celodenní stravu, která se skládá ze tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a dvou doplňkových svačin, diabetikům je podávána také druhá večeře. V nabídce máme stravu racionální i dle rozpisu diet – diabetickou, šetřící, bezlaktózovou nebo bezlepkovou, a to v požadované konzistenci (např. strava mechanicky upravená). Na přání klienta jsme rovněž schopni připravit stravu vegetariánskou.

V domově jsou jednotlivá jídla servírována v uvedených orientačních časech, pokud se klient nedomluví individuálně:

Snídaně                              7.00 – 9.00

Přesnídávka                      podává se se snídaní

Oběd                                  11.45 –13.30

Svačina                              podává se v 14.30

Večeře                                17.30 – 19.00

II.večeře (DIA)                  19.30 hod

 

Návrhy jídelníčku jsou dílem veskrze kolektivním – klienti mají možnost do této skladby zasahovat svými návrhy. Nutriční terapeutka pak sestaví pestrý a vyvážený jídelníček. Klienti, kteří musí dodržovat dietní terapii jako součást léčebného procesu, mají stravu připravenou podle dietního systému, ale rozhodně nepřijdou zkrátka – i jim vycházíme maximálně vstříc. Skladba jídel je přizpůsobena také tradicím, které se váží k jednotlivým ročním obdobím (např. Vánoce, Velikonoce) a rovněž k našemu regionu. Samozřejmě respektujeme stravovací návyky klientů, a pokud klient odmítá některé z jídel, má možnost si jídlo odhlásit, anebo se domluvit na náhradním jídle či příloze.

Klienti se mohou sami rozhodnout, zda se chtějí stravovat v jídelně, na pokoji či dle svého přání
i v jiných k tomuto účelu určených prostorách domova. Část klientů chodí do jídelny, která je prostorná, vkusně upravená a nabízí také možnost setkávání se s ostatními klienty, jež zde mohou posedět a popovídat si. Jídlo si ti samostatnější donesou od výdejního pultu sami. Ti, kteří potřebují dopomoc, obslouží aktivizační pracovnice nebo paní kuchařky. Vše je organizováno tak, aby klient využíval své zachovalé schopnosti a dovednosti a aby nebyl staven do pozice absolutně závislého na naší péči. Další možností je stravování v respiriích na odděleních, kam jídlo přiváží paní kuchařka v servírovacích vozících a spolu s pečovatelkami ho servíruje klientům. Poslední možností je podávání jídla přímo na pokoji pro ty, kteří jedí nejraději sami.  V domově jsou však i klienti, kteří jsou imobilní a ti mají k dispozici stolky s výklopnou deskou, na kterou jim jídlo podáváme přímo do lůžka.

V současné době mají klienti možnost výběru snídaně (slaná x sladká), dále si mohou vybrat ze dvou variant hlavního jídla a ze dvou večeří (teplá x studená).

Jídelníček je vždy zveřejněn s dostatečným předstihem, klient má tak dostatek času si jej prostudovat a odhlásit stravu, jež mu nevyhovuje. Imobilním klientům donesou jídelníčky zaměstnanci, kteří se s nimi domluví na případné náhradní stravě.

Tekutiny se podávají při každém jídle, klientům je po celý den k dispozici sladký i neslazený čaj či ovocné šťávy.

Při předem ohlášeném pobytu klienta mimo domov je samozřejmě možné odhlásit si stravu u službu konající všeobecné sestry –  klient má poté nárok na vrácení peněz, avšak pouze za pořizovací cenu potravin, ostatní režijní náklady nejsou součástí přeplatku. Stejný postup platí i v případě odhlášení jednotlivých jídel.

P1220517DSCN1248DSCN1243

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší zásadou je podávat stravu kvalitní po stránce nutriční hodnoty, ale také po stránce estetické. I když má klient stravu mechanicky upravenou, tedy mletou nebo mixovanou, vždy zřetelně vidí, co je maso, co je příloha.

V říjnu roku 2014 nás Krajská hygienická stanice, pracoviště Tábor, zařadila do kontroly v rámci cíleného – monitorování rozsahu nabídky a pestrosti pokrmů ve stravovacích službách v zařízeních sociálních služeb s celodenním stravováním seniorů. Cílený úkol byl zadán hlavním hygienikem Ministerstva zdravotnictví ČR. Název úkolu: „Pestrost stravy“.

DSCN0343DSCN0357DSCN1244

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek předkládáme k nahlédnutí.

 

18.06.2015

 

Stravovací jednotka od 1. 3. 2022

Jídlo Suroviny Režie Celkem
Snídaně + svačina 34
Oběd 31
Svačina + večeře 38
Cena 103 Kč 102 Kč 205 Kč

 

Výpočet úhrady za ubytování a stravu s platností od 1. 3. 2022

 UBYTOVÁNÍ  250 Kč/den  7. 605 Kč/měsíc
 STRAVOVÁNÍ  205 Kč/den  6. 236 Kč/měsíc
 CELKEM  455 Kč/den  13. 841 Kč/měsíc

 

(koeficient 30,42dní/měsíc)

 

V domovech pro seniory jsou sociální služby poskytovány za úhradu. Úhrada se skládá z platby za ubytování a stravu a z úhrady za péči ve výši stanoveného příspěvku za péči, což je státní sociální dávka a náleží plně poskytovateli sociální služby, tedy domovu pro seniory.

Maximální výše úhrady za poskytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 505/2006 Sb. § 15 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů).
Po úhradě ubytování a stravy v poskytované službě, musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Osoba, která má nedostatečný příjem a požádá o sníženou úhradu, je povinna doložit poskytovateli sociálních služeb výše svého příjmu pro účely stanovení úhrady. Dále je tato osoba povinna dokládat neprodleně změny v příjmu, které mají vliv na výše úhrady. Pokud má klient opatrovníka, platí tato povinnost při správě finančních prostředků klienta i pro něho.

Klient, který svým příjmem nedosahuje na úhradu za sociální služby, může k doplacení použít vlastní úspory. Poskytovatel se také může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klientovi, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Takových osob může být i více (př. 3 děti apod.)

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content