Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Pro pozůstalé

 

Vážení přátelé, příbuzní klienta Domova pro seniory Bechyně, tak jako příchod na svět, tak i odchod na věčnost patří k životu a patrně všichni si uvědomujeme, že nastane den, kdy budete muset řešit otázku vypravení pohřbu našeho drahého zesnulého, vyřízení pozůstalosti a zajistit řadu dalších věcí i když dnes se to zdá nemožné. Člověk v tom okamžiku bývá zaskočen smutnou zprávou, mnohdy paralyzován touto informací a proto jsme se rozhodli právě na tomto místě poskytnout sadu nejdůležitějších informací, které jsou nutné udělat.

V co nejbližší době po oznámení úmrtí Vašeho příbuzného je nutné se dostavit do Domova pro seniory Bechyně k převzetí osobních věcí. Budete k tomu potřebovat Váš občanský průkaz. Když píši Váš, myslím tím kontaktní osobu, kterou Váš příbuzný určil pro komunikaci mezi domovem a rodinou. Proti podpisu si převezmete osobní věci zesnulého a bude Vám předán průkaz zdravotní pojišťovny zemřelého a občanský průkaz.

V tento den se také dostavte do kanceláře sociálních pracovnic, kde podepíšete soupis pozůstalosti, který sociální pracovnice odešle na Okresní soud. Opět budete potřebovat Váš občanský průkaz.
Cennosti, finanční hotovost, vkladní knížky jsou součástí dědického řízení a pozůstalý je dostane až po ukončeném dědickém řízení. Stejně tak jsou řešeny i přeplatky, nedoplatky (příspěvek na péči). Vydání pozůstalosti bude provedeno po předložení Usnesení Okresního soudu po nabytí právní moci.

Upravili jsme pro Vás také místnost, kde je možné rozloučit se s Vaším zesnulým příbuzným.

Hymna života

“ Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hraj ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho.“

Matka Tereza, římsko-katolická jeptiška

Pokud měl u sebe zemřelý další doklady jako je např. cestovní pas nebo řidičský průkaz, je nutné je odevzdat na příslušných úřadech:

 • Cestovní pas – oddělení pasů a víz
 • Řidičský průkaz – dopravní inspektorát
 • Průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny spolu s úmrtním listem
 • Vojenská knížka – na obvodní vojenskou správu
 • Starobní důchod – v případě, že je důchod vyplácen tzv. hromadným seznamem, oznamuje úmrtí na Českousprávu sociálního zabezpečení sociální pracovnice. Pokud však klient přijímá důchod do vlastních rukou nebo nasvůj účet, musí pozůstalý oznámit úmrtí na ČSZZ sám.

Dále je nutné zajistit vypravení pohřbu. K tomu potřebujete:

 • Občanský průkaz zemřelého
 • Občanský průkaz Váš, tedy objednatele pohřbu
 • Rodný a oddací list zemřelého
 • Domluvit se s pohřební službou, zda nahlásí na matrice MěÚ úmrtí a předá doklady nebo jestli máte toto nahlásit sám
 • Oblečení pro zemřelého
 • Fotografie zemřelého, pokud je budete chtít vystavit v obřadní síni
 • Ke zveřejnění parte musí mít pohřební služba Váš souhlas

Na co ještě byste neměli zapomenout:

 • Byt – zrušení užívání
 • Odhlásit elektriku, vodu, plyn, telefon
 • Odhlásit noviny
 • Zrušit pojistky, uzavřít účet apod.
 • Knihy vrátit do knihovny

 

Věřím, že Vám tento soupis drobných rad pomůže v orientaci v tak těžké chvíli, jako ztráta blízkého člověka. Budeme tu pro Vás, rádi Vám se vším pomůžeme, jenom přijďte a ptejte se.

 

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content