Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Namasté Care

 

Namasté Care – nový inovativní přístup ke klientům Domova pro seniory Bechyně

Na podzim 2017 jsem se zúčastnila Pražských gerontologických dnů v Praze, který pravidelně pořádá Česká alzheimerovská společnost. Konference byla zajímavá svými příspěvky, ale nejvíce mě zaujala přednáška a prezentace paní profesorky Joyce Simard, profesorky Ústavu ošetřovatelství na Univerzitě Západní Sydney v Austrálii a geriatrické konzultantky působící v Land O’Lakes na Floridě. Již 38 let se věnuje dlouhodobé péči. Než se dostanu k vlastnímu modelu péče, musím se zastavit u osoby paní profesorky. Ona o Namasté nepřednáší, ona ho žije i při své prezentaci. Takto pozitivně laděnou, příjemně energickou a opravdovou odbornici jsem potkala jenom několikrát za svůj profesní život. Všechno, co řekla jsem jí absolutně věřila. Žádné kudrlinky, žádný afekt, jenom velmi srdečné povídání o péči o lidi s demencí nebo lidi staré, v terminálním stádiu života. Jednoduše řečeno mě její přednáška zasáhla natolik, že jsem celý rok spřádala plány, jak tento koncept zavést v našem domově, aby i naši klienti měli možnost si takto užívat kvalitní a laskavou péči, soustředěnou jenom na ně a jejich potřeby.

Namasté péče je určena pro lidi s pokročilou demencí, kteří se nemohli aktivně účastnit jiných aktivit v domově. Je založena na dvou principech: příjemném prostředí a láskyplném přístupu k těmto osobám. Tento program snížil nutnost užívání antipsychotik a hypnotik a byl zaveden ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, na Islandu a v Nizozemí. V letošním roce bude představen v Singapuru, na Tchaj-wanu a v České republice.

A jak to bylo u nás? V září loňského roku jsme navštívili domov pro seniory ve Strážnici, kde s Namasté Care (dále jen NC) již měli zkušenosti. Získali jsme představu, jak lze NC realizovat a už cestou domů, tedy do našeho domova jsme začali přemýšlet o našich možnostech. Než jsme spustili koncept v našem domově, navštívila nás samotná autorka konceptu paní profesorka Joyce Simard. Někteří klienti měli příležitost se s ní pozdravit a někdo i promluvit, pokud ovládal angličtinu. To setkání bylo velmi srdečné a milé. To samé platí i setkání se zaměstnanci při přednášce. Ne vždy mají lidé pečující podle nějakého vzoru či modelu být v přímém kontaktu s autorem. Já osobně mám z tohoto již druhého setkání pocit, že všichni lidé, kteří se s Joyce potkají, jí musí věřit absolutně všechno o konceptu. Žádné složitosti, nic vyumělkovaného, jenom skutečně čistý upřímný vztah k lidem. Joyce viděla prostory, kde jsme uvažovali, že by se NC mohlo odehrávat. Byla velmi nadšená naším domovem a moc se jí obě místnosti líbily.

Jak NC probíhá už asi všichni vědí. Odehrávají se každý den ve venkovské kuchyni a v obýváku po malé úpravě nábytku. Klienti přicházející na NC jsou buď na lůžku nebo na polohovacím křesle, někteří i dojdou. A jak NC probíhá? To už je hezky vidět na letáku, který jsme k tomuto účelu navrhli a nechali vytisknout.

Profesorka Simard[1] je vyhledávanou lektorkou, napsala řadu článků a je autorkou knih Kouzelný magnetofon a Namasté – Program péče na konci života u lidí s demencí. Joyce Simard působí rovněž v Hospici sv. Kryštofa ve Velké Británii, kde se v rámci realizace programu Namasté podílí na výzkumu věnovaném kvalitě života lidí s pokročilou demencí, jejich rodin a profesionálů. Péče Namasté je v současnosti realizována v zařízeních ve Velké Británii, Kanadě a Nizozemsku. V březnu roku 2016 strávila paní Simard týden na Islandu, kde zaváděla program v domě s pečovatelskou službou v Reykjavíku. V lednu roku 2013 ji časopis Provider Magazine označil za jednu z “dvaceti pozoruhodných osobností” (20 To Watch) za její vůdčí schopnosti a dlouhodobou snahu o zlepšování života lidí žijících v zařízeních dlouhodobé péče.

Ladislav Volicer[2] je v současné době profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Před 25 lety založil jednu z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a zavedl koncept strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Profesor Volicer se zabýval různými aspekty péče o pacienty s demencí, včetně poruch chování, potíží při jídle a dalších zdravotních komplikací. Je uznávaným mezinárodním odborníkem v moderní péči o pacienty s demencí. Publikoval více než 250 článků v časopisech a sbornících a redigoval čtyři knihy o péči o pacienty s demencí v klinické praxi. Byl předsedou výboru pro etiku AMDA, je redaktorem jedné ze sekcí časopisu Výživa a stárnutí (Journal on Nutrition and Aging) a členem redakční rady časopisu JAMDA.

[1] Použito z webových stránek České alzheimerovské společnost
[2]  Použito z webových stránek České alzheimerovské společnost

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!

Skip to content