Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Dobrovolnictví

V našem domově pro seniory vítáme každého dobrovolníka, vítáme pomoc a spolupráci těchto jedinců a hluboce si jejich aktivit vážíme.

Kdo je dobrovolník, co je to dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích. Dobrovolnictví je forma pomoci člověka člověku, poskytovaná obvykle v rámci určité organizace. Dobře fungující dobrovolná pomoc je velkým přínosem pro nejrůznější typy organizací, ale i zdrojem zkušeností a zážitků pro dobrovolníky samotné.

Dokumenty pro dobrovolníka

Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví:

 • Čestné prohlášení o dodržování zásad na pracovišti, o bezúhonnosti, o zdravotním stavu
 • Smlouva mezi DpS Bechyně a dobrovolníkem, součástí je podpis mlčenlivosti
 • Souhlas s poskytnutím a shromaždováním osobních údajů dobrovolníka (pro účely DpS Bechyně, Hestia – Národního dobrovolnického centra a Hasičské vzájemné pojišťovny)

Jak se může dobrovolník zapojit do činnosti

 • Individuální rozhovory s klientem
 • Doprovázení klientů na vycházce
 • Zapojení se do pomoci při akcích v domově
 • Může asistovat při terapii
 • Může klientovi předčítat knihy nebo tisk
 • Výtvarná činnost s klientem
 • Spolupráce s domovem – výzdoba, fotografování a výroba fotografií, pomoci při anketách s dotazníky (vyplnit za klienta), sběr dotazníků apod.

Zaškolování, schůzky

 • Dobrovolník se účastní úvodního pohovoru
 • Dobrovolník se účastní úvodní teoretické průpravy
 • Dle potřeby nácvik obsluhy vozíku pro tělesně postižené, zásady správného doprovodu
 • Supervize – hodnotící schůzky 1x za 3 měsíce, popř. dle potřeby

Pojištění dobrovolníka

Pojištění dobrovolníka pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci při výkonu dobrovolné činnosti je realizováno prostřednictvím Hestia o.s. u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.

Kontakt s klientem

 • První kontakt probíhá nejprve za přítomnosti koordinátora, dále pak dle potřeby
 • Při příchodu se dobrovolník ohlásí u koordinátora, pokud ten není přítomen, tak u přítomné zdravotní sestry ve službě, sdělí plánovanou činnost (zejména v případě, že by šel s klientem ven), při odchodu opět informuje koordinátora či sestru ve službě
 • Při každé návštěvě se zapisuje výkaz činnosti (datum, čas, činnost)
 • Každou další návštěvu dobrovolník oznámí koordinátorovi (v případě, že dobrovolník dochází pravidelně v určitý den a hodinu, stačí když nahlásí svou případnou absenci)
 • Pokud by se dobrovolník nemohl na smluvenou schůzku s klientem dostavit, zkontaktuje koordinátora a informuje ho o své nepřítomnosti

Kontaktní osoba:

Koordinátor dobrovolníků Blanka Tomaňová, Mgr. Marie Ondřichová, e-mail:aktivity@ddbechyne.cz, tel. 381 200 646.
Ukončení spolupráce
 • Smlouva se sepisuje cca po měsíci docházení ke klientovi, nebo dle potřeby
 • V případě, že klient nevyhovuje dobrovolníkovi, či naopak, mají oba během prvního měsíce možnost změny, dle potřeby i později
 • Dobrovolník může ukončit spolupráci kdykoli, ale vždy s předstihem by měl ohlásit konec spolupráce
 • DpS Bechyně může ukončit spolupráci s klientem v případě porušení povinností dobrovolníka

Návštěvní hodiny

Nejvhodnější doba pro návštěvu klienta dobrovolníkem je dopoledne od 8:30 – 11:30, odpoledne od 12:30 – 17:30, v těchto časech obvykle neprobíhá hygiena a stravování klientů.

 

Vážíme si vašeho rozhodnutí stát se dobrovolníkem v našem domově

Program je realizován ve spolupráci s HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content