Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Informace pro zájemce o sociální službu

Formulář „Žádosti o poskytování služby v Domově pro seniory Bechyně“ si zájemce může:

 • vyzvednout v Domově pro seniory Bechyně
 • Součástí Žádosti je formulář „Vyjádření lékaře“

 

21. 02. 2022

 

21. 02. 2022

 


 

Žádost o přijetí

Potřebné náležitosti k žádosti:

 • vyplněná žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Bechyně
 • vyjádření lékaře
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Doručení žádosti a potřebných náležitostí:

 • osobně do Domova pro seniory Bechyně
 • poštou na adresu: Domov pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, 391 65 Bechyně
 • Informace o vyřizování žádosti

Zájemce bude informován o průběhu vyřizování jeho žádosti sociální pracovnicí Domova pro seniory Bechyně. Každá žádost je posouzena komisí a podle jejího vyjádření bude rozhodnuto o přijetí žadatele, bude-li volné lůžko, které bude odpovídat jeho potřebám. Není rozhodující datum podání žádosti, ale celkový aktuální zdravotní a sociální stav žadatele. Dojde-li u neurgentního žadatele ke změně zdravotní a sociální situace, může požádat o přeřazení mezi urgentní žadatele, popř. doložit novou lékařskou zprávu. Pokud se uvolní místo v domově, jsou postupně oslovováni jednotliví zájemci o službu.

Doklady a dokumenty, které je třeba doložit při zahájení poskytování služby v Domově pro seniory Bechyně:

 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce (průkazka pojišťovny)
Bližší informace získáte u soc. pracovnic na tel. 381 200 650

V případě nepřítomnosti podá informace ředitelka organizace na tel. 381 200 638


 

01. 03. 2022

 

21. 02. 2022

 

01. 03. 2022

 

21. 02. 2022

 

21. 02. 2022

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content