Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Etický kodex zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně

 

 • Cílem všech zaměstnanců DpS Bechyně je umožnit lidem v nepříznivé sociální a zdravotní situaci zůstat součástí přirozeného společenství. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají.
 • Zaměstnanci přistupují vůči klientům s nejvyšší mírou slušnosti, pochopení, ochoty a bez jakékoliv formy diskriminace rasové, národnostní, náboženské, politické či jiné.
 • Zaměstnanci provádí své služby, rozhodnutí či řešení záležitostí s ohledem na přání, oprávněné potřeby a zájmy klienta tak, aby vyhověli jeho individuálním potřebám.
 • Zaměstnanci respektují klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví a hledají možnosti, jak zainteresovat klienta do řešení jeho problémů, plánování a poskytování podpory a péče.
 • Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s klientem. Informace získané od klienta považují za důvěrné a informují jej o jejich použití. Žádnou informaci o klientovi nepoužijí bez jeho souhlasu.
 • Zaměstnanci dbají na to, aby jejich jednání nepoškodilo práva a zájmy klienta, nezhoršilo jeho stav nebo neohrozilo jeho bezpečnost.
 • Všichni zaměstnanci usilují o vysoce odbornou péči, k čemuž přispívá jejich stálé vzdělávání.
 • Zaměstnavatel a vedoucí pracovníci uplatňují vůči svým zaměstnancům rovný přístup, vytváří takové podmínky, které členům pracovního týmu umožňují plnit své závazky vyplývající z kodexu.
 • Zaměstnanci společným úsilím vytváří atmosféru spolupráce, respektu, vzájemného pochopení, předávání zkušeností, což umožňuje zajistit kvalitní komplexní péči.
 • Všichni zaměstnanci se snaží zajistit našim klientům co největší pohodlí a pocit co největšího bezpečí, tak jak byli zvyklí ze svého původního domova.
 • Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance Domova pro seniory Bechyně.

 

 

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!