Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

E-Qalin

 

V roce 2011 jsme byli osloveni vedením Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, zda bychom neměli zájem, jako poskytovatelé sociální pobytové služby vstoupit do pilotního programu nového projektu, který představil v České republice sebehodnotící model E-Qalin. Využili jsme této příležitosti a do projektu vstoupili. V březnu 2011 jsme získaly dvě osoby licenci, co by projektoví manažeři E-Qalinu s možností používat know how tohoto modelu pro naše sociální zařízení. Tato licence je nepřenosná do jiného, byť podobného typu zařízení.

E-Qalin je model, který byl vyvinut speciálně pro oblast sociálních služeb – konkrétně pro domovy pro seniory. Je takto jediným existujícím modelem měření a zvyšování kvality, který je orientován pouze na úzký a především specifický segment sociálních služeb. E-Qalin byl v rámci projektu Leonarda da Vinci pilotně ověřen ve 4 evropských zemích a nyní je zaveden v mnoha pobytových zařízeních v Rakousku, Německu, Slovinsku, Itálii, Belgii, Lucembursku a Francii (v roce 2010 bude zaveden ve Švýcarsku a Lotyšsku). E-Qalin GmbH v Rakousku je výhradním vlastníkem a dodavatelem metody E-Qalin.

Základem E-Qalinu je proces sebehodnocení v systému řízení kvality organizace. Metoda spočívá v jednorázovém vzdělávání, kterým se získá potřebné know-how vedoucích pracovníků (procesních manažerů) organizací poskytovatelů sociálních služeb a tito pak mohou zavést celý systém ve svém zařízení. Metodou proškolení procesní manažeří (2 osoby na zařízení) koordinují poté implementaci modelu E-Qalin ve svém zařízení, které spočívá v sebehodnocení určenými zaměstnanci zařízení. Cílem metody je tak zavést systém kontinuálního zvyšování kvality prostřednictvím sebehodnocení bez vnějších zásahů do fungování domovů. Posláním projektu E-Qalin je systematické měření a zvyšování kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb v souladu s evropskými standardy.

Model E-Qalin je založen na 3 pilířích: procesy, struktury a výsledky, které jsou popsány a rozděleny do jednotlivých částí. Poskytovatel si sám definuje, kteří ukazatelé a kritéria jsou pro něj důležité a které bude poté hodnotit.

Proč jsme se rozhodli vstoupit do tohoto projektu?

Protože jsme chtěli a chceme zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb vlastním sebehodnocením vnitřních postupů řízení každé organizace; připravit a přenést metodu zaměřenou na sebehodnocení kvality řízení dle vlastních hodnot organizace poskytovatelů sociálních služeb do ČR; pokud si zaměstnanci organizace sami posoudí a zhodnotí kvalitu poskytované služby, s největší pravděpodobností budou i snáze napravovat případné zajištěné nedostatky zaměstnanci organizace, kteří přijmou tento princip sebehodnocení, jsou schopni přinášet v rámci sebehodnocení mnoho zlepšovacích návrhů na vylepšení procesů a struktur. V současné době máme před sebou druhé kolo sebehodnocení. V letošním roce jsme se věnovali přestěhování do nového objektu a protože v září se bude vzdělávat v modelu E-Qalin další procesní manažerka, budeme moci ve velmi krátké době zahájit ono druhé kolo sebehodnocení.

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!