Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

E-Qalin

 

V roce 2011 jsme byli osloveni vedením Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, zda bychom neměli zájem, jako poskytovatelé sociální pobytové služby vstoupit do pilotního programu nového projektu, který představil v České republice sebehodnotící model E-Qalin. Využili jsme této příležitosti a do projektu vstoupili. V březnu 2011 jsme získaly dvě osoby licenci, co by projektoví manažeři E-Qalinu s možností používat know how tohoto modelu pro naše sociální zařízení. Tato licence je nepřenosná do jiného, byť podobného typu zařízení.

E-Qalin je model, který byl vyvinut speciálně pro oblast sociálních služeb – konkrétně pro domovy pro seniory. Je takto jediným existujícím modelem měření a zvyšování kvality, který je orientován pouze na úzký a především specifický segment sociálních služeb. E-Qalin byl v rámci projektu Leonarda da Vinci pilotně ověřen ve 4 evropských zemích a nyní je zaveden v mnoha pobytových zařízeních v Rakousku, Německu, Slovinsku, Itálii, Belgii, Lucembursku a Francii (v roce 2010 bude zaveden ve Švýcarsku a Lotyšsku). E-Qalin GmbH v Rakousku je výhradním vlastníkem a dodavatelem metody E-Qalin.

Základem E-Qalinu je proces sebehodnocení v systému řízení kvality organizace. Metoda spočívá v jednorázovém vzdělávání, kterým se získá potřebné know-how vedoucích pracovníků (procesních manažerů) organizací poskytovatelů sociálních služeb a tito pak mohou zavést celý systém ve svém zařízení. Metodou proškolení procesní manažeří (2 osoby na zařízení) koordinují poté implementaci modelu E-Qalin ve svém zařízení, které spočívá v sebehodnocení určenými zaměstnanci zařízení. Cílem metody je tak zavést systém kontinuálního zvyšování kvality prostřednictvím sebehodnocení bez vnějších zásahů do fungování domovů. Posláním projektu E-Qalin je systematické měření a zvyšování kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb v souladu s evropskými standardy.

Model E-Qalin je založen na 3 pilířích: procesy, struktury a výsledky, které jsou popsány a rozděleny do jednotlivých částí. Poskytovatel si sám definuje, kteří ukazatelé a kritéria jsou pro něj důležité a které bude poté hodnotit.

Proč jsme se rozhodli vstoupit do tohoto projektu?

Protože jsme chtěli a chceme zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb vlastním sebehodnocením vnitřních postupů řízení každé organizace; připravit a přenést metodu zaměřenou na sebehodnocení kvality řízení dle vlastních hodnot organizace poskytovatelů sociálních služeb do ČR; pokud si zaměstnanci organizace sami posoudí a zhodnotí kvalitu poskytované služby, s největší pravděpodobností budou i snáze napravovat případné zajištěné nedostatky zaměstnanci organizace, kteří přijmou tento princip sebehodnocení, jsou schopni přinášet v rámci sebehodnocení mnoho zlepšovacích návrhů na vylepšení procesů a struktur. V současné době máme před sebou druhé kolo sebehodnocení. V letošním roce jsme se věnovali přestěhování do nového objektu a protože v září se bude vzdělávat v modelu E-Qalin další procesní manažerka, budeme moci ve velmi krátké době zahájit ono druhé kolo sebehodnocení.

V září 2016 bylo zahájeno ono 2. sebehodnocení, které skončilo v listopadu 2019. Zlepšovací návrhy byly zrealizované průběžně a přispěly ke zvýšení kvality poskytované služby.

E-Qalin se nám opravdu osvědčil, proto jsme se rozhodli zahájit již třetí pokračování sebehodnocení podle tohoto modelu. 24. 2. 2021 jsme se sešli, abychom si rozdělili úkoly, to znamená, že procesní manažerka, která prošla kurzem pro procesní manažery E-Qalin, nás seznámila s celkovou strategií sebehodnocení. Vznikla pracovní skupina, do které byly přizvané kolegyně z různých pracovních úseků a pracovních pozic a současně byla vytvořena skupina řídící, tvořená vedoucími zaměstnanci. Dále jsme byli obeznámeni s plánem sebehodnocení, který je rozvržen až do června 2023. Všechny zlepšovací návrhy, které navrhne pracovní skupina, budou posouzeny řídící skupinou jak z hlediska odborného, tak bude-li to potřeba, tak i z hlediska ekonomického. Realizace zlepšovacích návrhů proběhne následně.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content