Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Návštěvy v Domově pro seniory Bechyně od 19. 2. 2022

Vážení rodinní příslušníci,

od 19. 2. 2022 máte možnost opět navštívit Vaše nejbližší. Návštěvy budou možné každý den v době od 9. 30 – 11. 45 hod, 14. 00 – 17. 30 hod. Na návštěvu je nutné se předem objednat prostřednictvím našich recepčních na telefonním čísle 381 211 024.

Stále platí:

 • objednání se na návštěvy je naše vnitřní nařízení, kterým se snažíme minimalizovat počet osob pohybujících se v domově v jednu chvíli
 • doba návštěvy je omezena max. na dobu 30 minut v počtu 2 osob (nedoporučujeme brát na návštěvu děti)

Návštěvy budou umožněny pouze v lobby před recepcí, nikoliv na pokoji klienta, s výjimkou klientů v paliativní péči a klientů majících opatrovníka.

Pro vstup do našeho Domova je nutné:

PRO OČKOVANÉ OSOBY A OSOBY s prodělaným onemocněním Covid 19 ve lhůtě 180 dní

a) prokázat se platným očkovacím certifikátem (14 DNŮ PO 2. OČKOVACÍ DÁVCE)

b) prokázat se potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ve lhůtě 180 dnů (SMS zprávu nelze považovat za potvrzení)

Naše zařízení pravidelně testuje všechny zaměstnance bez rozdílu, zda jsou očkovaní, či nikoliv. Je prokázáno, že i plně očkovaný člověk může do našeho zařízení přenést nákazu Covid 19. Z tohoto důvodu Vás důrazně žádáme, zvažte, zda při návštěvě Vašich nejbližších nepodstoupíte antigenní test, nebo PCR test.

PRO NEOČKOVANÉ OSOBY

a) prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

b) prokázat se negativním antigenním testem ne starším 24 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

Návštěvy nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění, nechají si změřit tělesnou teplotu na recepci, vydezinfikují si ruce a po celou dobu návštěvy musí dodržet zakrytí úst a nosu respirátorem minimálně FFP2.

V případě nerespektování našich pravidel pro ochranu klientů a zaměstnanců může být návštěva Domova ukončena.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

 

UPOZORNĚNÍ – ZÁKAZ NÁVŠTĚV!

 

z důvodu zhoršující se epidemické situace, vydává ředitelka domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV s platností od 31. 1. 2022 do odvolání.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka domova

 

 

Návštěvy v Domově pro seniory Bechyně od 9. 12. 2021

 

Vážení rodinní příslušníci,

od 9. 12. 2021 máte možnost opět navštívit Vaše nejbližší. Návštěvy budou možné každý den v době od 9. 30 – 11. 45 hod, 14. 00 – 17. 30 hod. Na návštěvu je nutné se předem objednat prostřednictvím našich recepčních na telefonním čísle 381 211 024.

 • objednání se na návštěvy je naše vnitřní nařízení, kterým se snažíme minimalizovat počet osob pohybujících se v domově v jednu chvíli
 • doba návštěvy je omezena max. na dobu 30 minut v počtu 2 osob (nedoporučujeme brát na návštěvu děti)

Návštěvy budou umožněny pouze v lobby před recepcí, nikoliv na pokoji klienta, s výjimkou klientů v paliativní péči a klientů majících opatrovníka.

Pro vstup do našeho Domova je nutné:

PRO OČKOVANÉ OSOBY A OSOBY s prodělaným onemocněním Covid 19 ve lhůtě 180 dní

a) prokázat se platným očkovacím certifikátem (14 DNŮ PO 2. OČKOVACÍ DÁVCE)

b) prokázat se potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ve lhůtě 180 dnů (SMS zprávu nelze považovat za potvrzení)

Naše zařízení pravidelně testuje všechny zaměstnance bez rozdílu, zda jsou očkovaní, či nikoliv. Je prokázáno, že i plně očkovaný člověk může do našeho zařízení přenést nákazu Covid 19. Z tohoto důvodu Vás důrazně žádáme, zvažte, zda při návštěvě Vašich nejbližších nepodstoupíte antigenní test, nebo PCR test.

PRO NEOČKOVANÉ OSOBY

a) prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

b) prokázat se negativním antigenním testem ne starším 24 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

Návštěvy nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění, nechají si změřit tělesnou teplotu na recepci, vydezinfikují si ruce a po celou dobu návštěvy musí dodržet zakrytí úst a nosu respirátorem minimálně FFP2.

V případě nerespektování našich pravidel pro ochranu klientů a zaměstnanců může být návštěva Domova ukončena.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

 

UPOZORNĚNÍ!

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace COVID 19, vydává ředitelka domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV od středy 10. 11. 2021 do odvolání.

Výjimkou jsou návštěvy klientů – v paliativní péči
                                                       – s omezenou svéprávností

a to za podmínek, že se i očkování návštěvníci prokáží platným antigenním testem ne starším 24 hodin, nebo PCR testem ne starším 72 hodin.

Děkuji za pochopení, chráníme naše nejbližší
Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

 

 

S účinností od 1. listopadu se mění mimořádné opatření ze dne 9. července 2021

 

Žádáme všechny návštěvy a rodinné příslušníky, aby i nadále při vstupu do našeho zařízení chránili to nejcennější – naše seniory, ale i náš pečující personál.

Prokázat se je nutné:

 1. platným PCR testem ne starším 3 dny
 2. platným antigenním testem ne starším 24 hodin
 3. platným certifikátem o provedeném očkování. Byla-li osoba očkována proti onemocnění Covid 19, doloží národní certifikát o dokončeném očkování s tím, že u očkování uplynulo:
  a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále „SPC) nejméně 14 dní
  b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

UPOZORNĚNÍ!

V rámci protiepidemiologických opatření domova, se též děti od 6-ti let musí nadále prokazovat dokladem o bezinfekčnosti. U dětí platí výjimka, kdy je možné si přinést s sebou antigenní test zakoupený v lékárně a provést jej na místě před recepční. Test provedený doma nebude uznán.

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu ochrany Vašich nejbližších.

 

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka domova

 

 

Testování návštěv v Domově pro seniory Bechyně končí

 

OD 1. 5. 2021 končí testování pro návštěvy v našem domově. Stále platí, že všichni, kdo půjdou na návštěvu za klientem, se prokáží potvrzením o negativním výsledku testu na COVID 19. Nejbližší odběrové místo je v lázních Jupiter nebo Lázně Bechyně s. r. o.

Testovací centrum Lázně Jupiter Bechyně s.r.o. je v budově LD Vlasta v přízemí, Libušina ulice č. p. 188.

Provozní doba odběrového místa: PO – PÁ 8:00 – 18:00
                                                                   SO 13:00 – 17:00

Před příchodem na test je nutné vyplnit registrační formulář, který si můžete stáhnout na stránkách http://www.jupiterbechyne.cz/ anebo vyzvednout přímo na odběrovém místě.

Objednat lze na tel. čísle +420 734 751 364: PO – PÁ 9:00 – 14:00
                                                                          SO – NE 13:00 – 16:00

Testovací centrum Lázně Bechyně, s. r. o., je otevřeno v lázeňském domě Libuše v zadní části budovy.

Provozní doba v pracovní dny: PO – PÁ 7:30 -15:00

Před příchodem na test je nutné vyplnit registrační formulář, který si můžete stáhnout na stránkách https://www.laznevbechyni.cz/aktualni-opatreni.

 

Testování v Domově pro seniory Bechyně bylo ukončeno z kapacitních důvodů.
Děkuji za pochopení

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

 

NOVÉ USNESENÍ VLÁDY PLATNÉ OD 18. 3. 2021

 

22. 03. 2021

22. 03. 2021

 

Vážení rodinní příslušníci,

prosím o zásobení vašeho příbuzného respirátorem třídy FFP2 nebo KN95, pro případ, že by navštívil zdravotnické zařízení, kde je povinné zakrytí dýchacích cest respirátory výše uvedené třídy.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka organizace

 

 

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ze dne 22. 2. 2021 jsou všechny osoby

povinny řídit se těmito pokyny od čtvrtka 25. 2. 2021

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka:

 • v prodejnách
 • v provozovnách služeb
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

 

Mimořádné opatření vydal:

ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

 

Úplné znění mimořádného opatření ze dne 22. 2. 2021 najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

 

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY BECHYNĚ od 25. 1. 2021

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 ode dne 5. prosince 2020 od 00 .00 hod. do odvolání jsou zakázané návštěvy v domově pro seniory s výjimkou:

 • klientů sociálních služeb s omezenou svéprávností
 • klientů sociálních služeb se zdravotním postižením
 • klientů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav
 • klientů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a v paliativní péči

zákaz návštěvy podle tohoto opatření se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC antigenním testem a osoby, které doloží, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVOD-19 a doloží o tom doklad. Návštěvu pak může vykonat za podmínky, že dodrží po dobu návštěvy veškerá stanovená hygienická opatření, kterými jsou: krytá ústa a nos předepsaným respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového filtru a respirátor neodloží po celou dobu návštěvy. Před vlastní návštěvou se podrobí standardní kontrole měření tělesné teploty a provede dezinfekci rukou. Respirátor si pořizuje každý návštěvník z vlastních zdrojů. Pokud nebude mít návštěvník předepsaný respirátor, nebude vpuštěn na návštěvu.

Protože se snažíme vycházet maximálně vstříc potřebám našich klientů i Vás příbuzných, umožňujeme od 25. 1. 2021 návštěvy našich klientů na jejich pokojích. Podmínkou návštěvy je antigenní POC test nebo PCR test, anebo doklad o prodělaném onemocnění Covid 19 v minulých 3 měsících (v potvrzení onemocnění od – do). Na návštěvu se již není nutné objednávat.

Od středy 27. 1. 2021 budeme opět testovat zájemce o návštěvu v našem domově, a to vždy v PONDĚLÍ od 7. 00 hod. do 8.00 hod., ve STŘEDU a v PÁTEK od 7. 00 hod. do 9. 00 hod. Na test je nutné se objednat do rezervačního systému na telefonním čísle 381 200 636.

Prosím pamatujte, že test má platnost 48 hodin.

Dále žádáme všechny návštěvníky, aby velmi zodpovědně dodržovali veškerá hygienická opatření a dbali pokynů recepčních. Zejména při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji byli ohleduplní a opatrní.

Pokud se Váš názor neshoduje s názory odborníků na protiepidemická opatření, prosíme, abyste tento nesoulad uplatňovali mimo naše zařízení a v DpS, je respektovali a dodržovali. Vcházíte do zařízení, kde žije přes 100 osob nejohroženější skupiny obyvatel. Máte v rukou bezpeční a zdraví vašich nejbližších.

Počet návštěv neomezujeme. Je omezen pouze podmínkami stanovenými vládním usnesením (viz 1. odstavec textu)

 

Děkuji a přeji Vám šťastné shledání s vašimi blízkými

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

NOVÉ USNESENÍ VLÁDY PLATNÉ OD 22. 12. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

 

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Neboli:
Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které naleznete v příloze tohoto e-mailu a které je účinné
od 22. 12. 2020.
Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a po 72 hodinách podroben POC testu (další podrobnosti naleznete v předmětném usnesení).

 

Originální znění usnesení je k dispozici v PDF souboru zde

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ – ZMĚNA PRAVIDEL!

Podle Usnesení vlády České republiky se mění pravidla pro vycházky našich klientů z domova pro seniory takto:

 1. ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. je zrušen zákaz vycházení
 2. s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

a) vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,

b) vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky  bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

c) uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Nabízíme možnost kontaktu s vašimi blízkými:

– přes skype

1. patro – Domov 1.patro
2. patro – Domov 2.patro

spojení přes mobilní telefon

tel: 702 161 708

– je možné poslat pozdrav také přes e-mail
– můžete napsat dopis, poslat fotografii či jiný obrázek – zaslaný e-mail vytiskneme a předáme

e-mail: info@ddbechyne.cz

 

Vážení návštěvníci Domova pro seniory Bechyně,

obracím se na vás s žádostí o spolupráci. Jistě všichni, alespoň částečně, sledujete vývoj šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 v našem regionu. Rozhodně nemám zájem šířit, jakkoliv paniku, nicméně jsem ředitelkou zařízení pro 127 seniorů a nesu odpovědnost za chod domova. Všichni víme, že se jedná o skupinu obyvatel, která může reagovat na kontakt s virem nepředvídatelně, neřkuli fatálně. Nemusí to být dáno virem samotným, ale chronickými chorobami seniorů, které mají ve své anamnéze a ve spojení s onemocněním Covid-19. Proto se na vás obracím s žádostí, abyste všichni při návštěvách dodržovali preventivní opatření proti šíření viru a tím je i nošení roušky nejen po chodbách domova, ale i při kontaktu s vaším příbuzným, našim klientem na pokojích. Při nerespektování tohoto preventivního opatření by pak nákaza mezi ostatními klienty byla patrně velmi snadná, a to se může týkat i přenosu na personál. Kdo by pak o klienty pečoval? Proto vás vyzývám k zodpovědnosti a respektování všech pokynů.

V případě, že dojde k přenosu nákazy koronavirem, budu muset vyhlásit zákaz návštěv, a to si jistě nikdo z nás nepřeje, už s ohledem na naše klienty.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Dovolte mi, abych jako očité svědectví o tomto období využila příspěvku našeho klienta, pana Jiřího Baborského, který celou situaci popsal velmi výstižně.

 

Zpráva z tunelu

Náhle a bez varování, jako bychom se ocitli uprostřed dlouhého tunelu, který navíc hrozí zřícením. Nebezpečí bylo velké, ale dalo se mu čelit. Byla vydána rázná a účinná opatření, především včas. A já vidím, s kým, že tu žiji. Pro některé nebyla ta opatření příjemná, ale všichni prokázali snahu a respekt. Vůbec všichni spolubydlící prokázali, že jsou to lidé moudří, obětaví, ochotní, chápaví a umí respektovat okamžitou potřebu. Vznikem karantény se zamezilo mnohému. Především jsme byli izolováni my tři, kteří musíme pravidelně na ošetření do nemocnice Tábor. Jezdíme bezpečnou cestou, objíždíme budovu až k výtahu, kterým sjíždíme přímo do suterénu, kde je dialýza umístěna. Stalo se však, že v době největšího ohrožení tuto cestu opravovali (neboť to, tak bylo v dlouhodobém plánu) a cesta byla rozkopána. Museli jsme do budovy hlavním vchodem a potkávali jsme každého, kdo do nemocnice vešel. A nešlo již jen o korobacil, ale i o chřipku a další nakažlivé nemoci. V této napjaté situaci jsem objevil trio opravdových, nebojácných hrdinek. V prádelně, sám jsem v té době tam často posílal oblečení, které mám speciálně do nemocnice a ony mi ho vracely dezinfikované, čisté a vonící. Vlastně všichni zaměstnanci pracovali skvěle! Kuchyně jela, jako by se nic nedělo, sestřičky vždy pohotové a ty v karanténě ještě v igelitu spoutané. Oddělená část žila téměř normálně. Já jsem s hrůzou sledoval informace o podobných domovech, jako je náš, kde byla skoro polovina klientů nakažených!!! To se u nás, kde jsou rozumná opatření a respektující lidé stát nemůže! Jediná tragédie, která by Domov pro seniory Bechyně mohla postihnout, by bylo zrušení Zámecké hospůdky.

Zdravím vás a přeji pěvné zdraví,

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

 

Vážení spoluobčané,
věřím, že jsme na konci koronavirového období, které pro nikoho z nás nebylo lehké, a proto jsem se rozhodla na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, které nám pomohli toto 3 měsíční období zvládnout. Ovšem na prvním místě děkuji našim klientům, kteří prokázali velkou spoluúčast a porozumění, chápali a dodržovali veškerá opatření, byť pro ně samotné to nebylo vůbec snadné zvládat. Stejně tak děkuji i všem blízkým našich klientů, že vydrželi s námi spolupracovat a neztratili trpělivost. Velmi si vážím pracovního nasazení našich zaměstnanců, jejich velké zodpovědnosti a zodpovědného chování proti vystavování se kontaktu s případnými nemocnými v mimopracovním životě, ale také udržování klientů v relativně dobré psychické kondici. Za to jim patří můj velký dík. Mimořádné poděkování si zaslouží 9 statečných sestřiček a pečovatelek, které se dobrovolně ujaly role pracovníků v našem oddělení karantény, které byly denně vystaveny možnosti nakazit se od klientů, kteří jezdili do nemocnice a mohli tak kdykoliv koronavir přinést do našeho domova, respektive do oddělené karantény. Naštěstí k tomu nedošlo a mohli jsme si všichni oddechnout.
Děkuji našemu zřizovateli za podporu, dodávání ochranných pomůcek a děkuji za poskytování důležitého informačního servisu. Bez tohoto pravidelného „zásobování“ bychom se jen těžko obešli. Stejně tak profesionálně se o nás starala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR prostřednictvím svých zaměstnanců. Dále děkuji společnosti IRE Soft a dalším firmám za poskytnuté pomůcky, děkuji Nadaci ČEZ za možnost získat finanční prostředky na pořízení ochranných pomůcek. Děkuji našim dárcům za finanční dary, děkuji všem šikovným švadlenkám za ušité ústní roušky v prvních dnech koronavirové krize.

Děkuji všem z celého srdce a upřímně, Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content